پخش یراق آلات شعبانی در زمینه پخش یراق آلات و کابینت فعالیت می نماید و تاکنون توانسته در صنعت دستگیره و یراق آلات ایران تحولی به وجود آورد که حاصل آن پخش محصولاتی کاربردی با طراحی زیبا و با صرفه اقتصادی است

پخش یراق آلات شعبانی در زمینه پخش یراق آلات و کابینت فعالیت می نماید و تاکنون توانسته در صنعت دستگیره و یراق آلات ایران تحولی به وجود آورد که حاصل آن پخش محصولاتی کاربردی با طراحی زیبا و با صرفه اقتصادی است